Обжалование тендера

«Тендерні» оскарження: практичні аспекти

Обжалование тендера

Юридична Газета
Випуск № 15 (617)

Відповідно до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року (далі – Закон) органом оскарження в сфері публічних закупівель є  Антимонопольний комітет України.

Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Як бачимо Законом чітко визначено орган оскарження, а саме Антимонопольний комітет України (далі – АМКУ), який відіграє ключову роль у забезпеченні захисту прав та інтересів учасників та замовників під час здійснення публічних закупівель.

Також, до повноважень АМКУ належить розслідування справ про антиконкурентні узгоджені дії у формі спотворення результатів торгів тендерів.

Дане порушення є одним із найнебезпечніших у сфері захисту економічної конкуренції, так як суб’єкти господарювання, які беруть участь у закупівлях «неправомірними способами», не лише спотворюють конкуренцію на відповідному ринку, а й завдають шкоди державі, спотворюючи тендери.

Відповідно до Закону АМКУ є єдиним органом оскарження в сфері публічних закупівель рішення якого є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

Як Замовники так і Учасники під час проведення та участі у процедурах закупівель можуть вести не «чесну» гру. Для захисту своїх прав Учасники можуть звернутися до АМКУ з скаргою. Закон містить вичерпний перелік випадків для оскарження, а саме:

 1. Оскарження вимог тендерної документації на етапі подання пропозицій;
 2. Оскарження рішення прийняте після оцінки пропозицій;
 3. Оскарження рішення про відхилення пропозиції.

Розглянемо кожен із випадків:

Оскарження вимог тендерної документації на етапі подання пропозицій:

Стаття 18 Закону говорить про те, що скаргу на неправомірні та дискримінаційні вимоги в тендерній документації можна подати не пізніше ніж за чотири дні до закінчення терміну прийому пропозицій.

Зазвичай на кожному електронному майданчику зазначається до якого саме терміну можна оскаржувати вимоги в тендерній документації. Однак слід звертати увагу не тільки на дату а й на конкретну годину, не пізніше якої можна подати скаргу.

Також слід зазначити, що специфічним є оскарження тендерної документації до якої вносилися зміни і відповідно продовжувався термін подання пропозицій. При оскарження такої документації слід враховувати те, що оскаржувати можна тільки ті пункти тендерної документації до якої вносилися зміни.

У разі оскарження вимог документації зміни до яких не вносилися Орган оскарження відмовить в задоволенні скарги у зв’язку з пропущенням строків на оскарження.

Оскарження рішення прийняте після оцінки пропозицій.

Після проведення аукціону Замовник розглядає найбільш економічно вигідну пропозицію на відповідність вимогам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям.

За результатами розгляду він може або оприлюднити намір на укладення договору, або відхилити пропозицію учасника з підстав визначених в статті  30 Закону. У разі відхилення першої пропозиції замовник приймає до розгляду наступну пропозицію та відповідно може прийняти аналогічні рішення.

Такі рішення Замовник може приймати по всіх поданих пропозиціях. Навіть якщо залишиться одна тендерна пропозиція замовник має право визнати такого учасника переможцем торгів.

Якщо якийсь з учасників не погоджується з рішенням замовника він має право оскаржити дане рішення подавши скаргу до Органу оскарження.

Але стаття 18 Закону  говорить про те, що скаргу можна подати тільки протягом 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю.

Тобто, якщо пропозицію учасника відхилено, а він не погоджується з рішенням замовника він повинен дочекатися оприлюднення наміру на укладення договору, і тільки потім оскаржувати рішення замовника.

Також, слід зазначити, що у разі відхилення пропозицій всіх учасників, навіть якщо вони відхилені неправомірно, оскаржити такі дії замовника до Органу оскарження не можливо, так як відсутнє оприлюднення наміру на укладення договору.

Оскарження рішення про відхилення пропозиції.

При проведенні процедури торгів, яка передбачає оприлюднення оголошення англійською мовою (далі – міжнародні торги) змінюється процедура проведення торгів. Після завершення прийому пропозицій учасників відриваються документи подані учасниками, крім розрахунків та цінової пропозиції.

Замовник розглядає дані пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації та кваліфікаційним критеріям. За результатами розгляду замовник приймає протокол розгляду пропозицій учасників, в якому зазначає, яких учасників допущено до аукціону, а яких відхилено.

У разі якщо учасник не погоджується з рішенням замовника про відхилення його пропозиції він може подати скаргу до Органу оскарження протягом п’яти днів. Слід зазначити, що в дані 5 днів враховуються як робочі дні так і вихідні.

Особливо уважно учасникам необхідно відслідковувати оприлюднення рішень по міжнародним торгам у період свят, так як робочих днів для оплати та подання скарги може бути два або взагалі один.

Орган оскарження протягом трьох робочих днів з моменту подання скарги повинен прийняти рішення про прийняття скарги до розгляду або залишити скаргу без розгляду.

Статтю 18 Закону встановлений чіткий перелік підстав, за яких Орган оскарження залишає скаргу без розгляду:

 • суб’єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;
 • скарга не відповідає вимогам частини першої або другої цієї статті;
 • суб’єктом оскарження не внесено плату, передбачену частиною першою цієї статті;
 • замовником відповідно до цього Закону усунено порушення, зазначені в скарзі.

Подання скарги до Органу оскарження автоматично призупиняє процедуру закупівлі. Вчинення будь яких дій до моменту винесення рішення по скарзі не можливе. Аукціон не проводиться та замовник не може розмістити договір про закупівлю. Однак, у разі оскарження тендерної документації право учасника подати пропозиції є до кінцевого терміну прийняття пропозицій.

Також, слід зазначити, що у разі, якщо АМКУ буде прийнято рішення про відмову в задоволенні скарги під час оскарження умов тендерної документації, Замовник не зобов’язаний буде вносити зміни і відповідно призначиться дата аукціону без перенесення строку подання пропозиції.

Отже, Учаснику при участі у торгах, в яких оскаржуються умови документації необхідно вчасно подати пропозиції та не пропустити відповідний строк.

Як бачимо АМКУ відіграє роль «судді» між учасниками та замовниками торгів. Орган оскарженя приймаючи рішення по скарзі визначає чи не порушено Замовником принцип недискримінації та добросовісної конкуренції серед учасників, визначає чи дотримано учасниками всі вимоги документації та не порушено законодавство про закупівлі.

Також, не варто забувати, що Антимонопольний комітет України є органом, що розслідує порушення у вигляді спотворення результатів тендерів.

Від того, наскільки активно АМКУ буде здійснювати цю функцію, може залежати й ефективність функціонування системи публічних закупівель в цілому.

Активна участь АМКУ у розслідуваннях та загроза для учасників отримати штраф до 10% річного обороту є стримуючим елементом для суб’єктів господарювання у спробах спотворити конкуренцію на торгах.

Виходячі із вище викладено АМКУ відіграє значну роль в публічних закупівлях.

Процедури оскарження та розслідування результатів торгів (тендерів) є складною, та потребує кваліфікованого підходу та залучення професіоналів.

Любов Хоружа

Партнер, старший юрист АО “Артіус”

Керуюча практики публічних закупівель

Источник: https://artius.ua/stati/tendernyie-obzhalovaniya-prakticheskie-aspektyi.html

Как правильно обжаловать спорную закупку в ProZorro: советы юриста

Обжалование тендера

Система ProZorro открыла путь к государственным закупкам сотням компаний. Но что делать, если вы уверены, что ваше предложение лучшее — а закупщик явно «протаскивает» своего поставщика? Нужно обжаловать.

Система публичных закупок ProZorro защищает поставщиков не только «прозрачностью» тендеров. В сложных спорных случаях каждый поставщик может подать жалобу в Антимонопольный комитет Украины.

С каждым годом количество жалоб в комитет растет. Как подсчитали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.

ua, только за 2017 год в АМКУ было подано 5800 жалоб, из них 1090 не принято к рассмотрению, а 631 отозвана.

Однако далеко не все участники закупок, права которых были нарушены, пользуются инструментом обжалования. Например, на недавнем семинаре по публичным закупкам из 50 представителей бизнеса, которые работают в ProZorro, только 2-3 человека хотя бы раз пользовались инструментом обжалования.

Все самое важное в Telegram

Почему бизнес не отстаивает свои права

Представители бизнеса не видят в обжаловании эффективного инструмента борьбы за свои права.

Нередко поставщики решают не обжаловать несправедливое решение при закупке, потому что опасаются: в случае подачи или удовлетворения жалобы заказчик попросту отменит закупку. А это значит, что поставщик потратил время, силы, понес дополнительные расходы, но так и не получил желаемого результата. К сожалению, так бывает.

Однако и в таких ситуациях не стоит сдаваться: в нашей практике был случай, когда заказчик отменил две одинаковых процедуры — и только на третий раз признал победителем нашего клиента.

Хорошая новость в том, что  уже готовятся законопроекты, которые исправят данную ситуацию и предоставят возможность обжаловать отмену тендера.

Существует и проблема недоверия к системе закупок в целом, особенно среди новичков в публичных закупках.

Случается, что заказчики из-за некомпетентности или из-за «большой мотивации» придумывают немыслимые причины дисквалификации, даже когда предложение на 100% соответствует требованиям тендера (у нас в практике были такие ситуации).

Новички часто списывают это явление на «зраду», у них опускаются руки, пропадает доверие к системе ProZorro и желание принимать участие в дальнейших закупках.

Стоит помнить: система ProZorro не может заставить каждого закупщика вести себя честно — но дает в руки поставщикам инструмент для восстановления справедливости. Нужно подавать жалобу и доказывать свою правоту.

На что жалуется бизнес

Обжаловать можно любые условия и решения, которые поставщик считает дискриминационными. Подозреваете, что цель закупщика — протащить «своего» поставщика, выставив заведомо невыполнимые для большинства компаний условия? Считаете, что победитель тендера выбран непрозрачно и несправедливо? Жалуйтесь.

На условия тендера

Чаще всего наши клиенты жалуются на прописанные для одного производителя или поставщика характеристики товара — 60%, а также на несправедливые квалификационные и другие требования (наличие склада/офиса  в определенном регионе, наличие опыта в количественном выражении, предоставление документов, которые невозможно получить за срок, отведенный для подачи предложения и т.п.) — 40%.

На решения в торгах

Чаще всего к нам обращаются с просьбой обжаловать дисквалификацию по формальным (надуманным) причинам – 70% обращений. 20% обращений связаны с несправедливой оценкой предложений победителей (конкурентов) тендера. 10% — обжалование нарушений процедуры закупки.

Что нужно учесть при обжаловании

Чтобы эффективно пользоваться инструментом обжалования, нужно, в первую очередь, быть уверенным в своей позиции. Ваше тендерное предложение должно полностью соответствовать требованиям тендерной документации.

Если вы обжалуете результат тендера, необходимо проанализировать тендерное предложение победителя, проверить, соответствует ли оно требованиям тендерной документации.

Желательно ознакомиться с практикой решений Антимонопольного комитета Украины — например, на портале dozorro.org. Обратите внимание: с марта 2018 года решения АМКУ выходят в машиночитаемом виде, а значит нужные вам решения можно будет искать по ключевым словам.

Спустя два года (система ProZorro заработала в апреле 2016 года) поставщики наконец стали допускать меньше ошибок при оформлении бумаг. Еще год назад при анализе тендерных предложений мы в 80% случаев находили ошибки, а за последние три месяца данный процент снизился до 50%.

Источник: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kak-biznesu-pravilno-obzhalovat-spornuju-zakupku-v-prozorro-sov-341316/

Обжалование госзакупок и тендеров

Обжалование тендера

Многие закупки для государственных нужд в Беларуси проводятся с нарушением правил со стороны Заказчика. Наша практика показывает, что иногда юрист может обжаловать тендер / госзакупку и признать её в экономическом суде недействительной «зацепившись» лишь за название документа

Частным компаниямГоскомпаниям и колхозамИностранным клиентам (нерезидентам)

Допустимо опротестовать в МАРТ или экономическом суде государственные закупки (госзакупки), проводимые в форме следующих процедур:

открытый конкурс – публичный способ закупки, допускающий на конкурентных началах любому юридическому и физическому лицу представить свое предложение

закрытый конкурс – непрозрачный способ закупки, участниками которого могут быть на конкурентной основе лишь лица, приглашенные заказчиком. Применяется в случаях, когда сведения о закупках являются гостайной

электронный аукцион – прозрачный способ закупки, дающий право на конкурентных началах любой фирме заявиться для участия в аукционе, проводимом с помощью электронной площадки и по ограниченному перечню товаров

процедура запроса ценовых предложений – конкурентный способ закупки, где победителем считается предложивший наименьшую цену. Применяется при закупке товаров по определенному перечню, товаров с определенной пороговой стоимостью, а также при наличии в закупке сведений, являющихся гостайной

биржевые торги – проводятся в отношении законодательно установленного перечня товаров

процедура закупки из одного источника – способ выбора Заказчиком единственного поставщика (нескольких при условии разделения предмета закупки на части). Применяется в отношении ограниченного перечня товаров (услуг, работ), а также при признании процедуры госзакупки несостоявшейся

При закупках за счет собственных средств можно обжаловать в экономическом суде:

конкурс

электронный аукцион

процедура закупки из одного источника

В закупках при строительстве оспариванию подлежат:

подрядные торги

торги на закупку товаров при строительстве

биржевые торги

Переговоры с заказчиком

Если действия Заказчика тендера или конкурсной комиссии нарушают права участника и другого заинтересованного лица, то для решения спора следует обратиться к Заказчику с письменным заявлением о прекращении таких действий и об устранении их результатов или об отмене решений. Данная процедура допустима при госзакупках и закупках за счет собственных средств.

Подготовка и подача жалобы на заказчика тендера в МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли)

Такой способ доступен исключительно при госзакупках. Участник тендера до обращения в суд может обратиться в МАРТ с жалобой, содержащей следующие сведения:

 • реквизиты заявителя и организатора торгов
 • название вида обжалуемой процедуры
 • суть обжалуемых действий и решений
 • документы, обосновывающие позицию заявителя

Жалоба подается в течение 10 календарных дней со дня извещения участников о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры государственной закупки или признании ее несостоявшейся. В отношении приглашения и документов, представляемых участнику для подготовки предложения жалоба подается в течение срока для подготовки и представления предложений.

Любое решение по жалобе в МАРТ не исключает возможность обращения в экономический суд.

Обращение в конкурсную комиссию / к организатору закупок при строительстве

До заключения договора с победителем подрядных торгов (переговоров) участник может обратиться с письменной жалобой, на которую конкурсная комиссия дает ответ в течение 10 календарных дней.

При несогласии с решением конкурсной комиссии участник может обратиться к организатору подрядных торгов, который рассматривает повторную жалобу в течение 5 дней.

Специальных требований жалобы не установлено.

Составление и подача иска в Экономический суд на конкурсную комиссию, организатора торгов, заказчика тендера

Участник может без переговоров и обращения в МАРТ обжаловать результаты тендера, недопуск к тендеру, неправомерный выбор победителя и иные нарушения со стороны организатора в экономическом суде. Порядок составления иска в экономический суд описан здесь

Признать тендер недействительным и отменить заключенный с победителем договор: по каким причинам можно обжаловать торги с помощью юриста

Понуждение о внесении изменений в тендерную, конкурсную, аукционную и иную документацию.

Допустимо, когда организатор торгов устанавливает законодательно необоснованные квалификационные требования к участникам, в связи с чем не все могут заявиться на тендер (например, необоснованные требования к квалификации и численности работников).

Бывают случаи, когда заказчик не указывает данные, например, об объемно-количественных характеристиках закупаемых работ, а также их конкретных видах, в связи с чем отсутствуют объективные критерии для выбора победителя тендера.

Неверно выбран вид процедуры государственной закупки. Например, в связи с тем, что стоимость закупаемого оборудования (услуг, работ) превышает допустимую в процедуре пороговую стоимость.

Неправильный выбор участника-победителя.

Например, по причине несоответствия оборудования победителя установленным характеристикам; по причине выбора участника, цена которого самая высокая из предложенных; по причине того, что победитель предоставил документы, несоответствующие документам запроса ценовых предложений; оценка конкурсных предложений проводилась не в соответствии с законодательством Беларуси.

Недопуск к участию в процедуре государственной закупки. Например, по причине получения заявителем ключей ЭЦП для участия в электронном аукционе в ненадлежащем органе.

Обжалование неправомерного признания госзакупки и тендера несостоявшимися.

Например, по причине изменения объема предмета государственной закупки; в связи с изменением объема закупки по тем лотам, по которым заявитель является победителем; в связи с тем, что в ходе торгов ни один из участников не сделал ставку;  цены предложений участников превышают ориентировочную стоимость закупки.

Неправомерное отклонение предложения заявителя.

Например, можно обжаловать отказ Заказчика по следующим причинам: несоответствие предлагаемых участником сроков поставки срокам, указанным в конкурсных документах; непредставление документов, представление которых не является обязательным; в связи с отрицательным опытом заявителя; неверное указание заказчиком названия документа в тендерной документации; несоответствие предложения участника по причине несоответствия гарантийного срока требованиям аукционных документов и т.д.

 • составление и подача жалобы в МАРТ по вопросу недействительности тендера
 • представление интересов клиента в МАРТ
 • составление и подача искового заявления в экономический суд о признании закупки или тендера недействительным
 • сопровождение клиента на переговорах с Заказчиком (организатором)
 • юридическая поддержка при подписании договора с Заказчиком по результатам тендера, госзакупки, торгов 
 • консультации юриста по вопросам госзакупок и тендеров

Источник: https://lsl.by/practice/obzhalovanie-tenderov/

Prozorro смотрит не зорко: как обжаловать результаты тендеров

Обжалование тендера

В прошлом месяце электронная система закупок Prozorro стала обязательной к использованию по всей Украине. В то же время бизнесмены жалуются, что очень часто тендеры проходят сомнительно.

Украинские компании несут немалые убытки.

Какие хитрости используют заказчики, чтобы «обойти» систему? Какие ошибки допускают участники торгов? И как обжаловать результаты тендера, который проходил с нарушением закона?

Главным достижением системы электронных закупок Prozorro считают упрощение доступа бизнеса к тендерам, прозрачность и публичность процедур.

«В соответствии с Законом «О публичных торгах» тендеры должны проводить при условии, если стоимость предмета закупки товаров или услуг составляет не менее 200 тысяч гривен, а работ — 1,5 миллиона гривен. И от заказчиков различных отраслей хозяйствования при условии, если стоимость предмета закупки — не менее 1 миллиона гривен, а работ — 5 миллионов гривен.

Но реально было бы лучше снизить в будущем минимальную стоимость предмета закупки для прозрачности и охвата большего количества закупок», — разъясняет юрист ЮК «Центр Конфликтологии и Права» Татьяна Журавель

Всё ли так прозрачно или нас опять «накормили» фиктивными реформами? Настроения бизнес-сообщества свидетельствуют о том, что тендеры проходят, скорее, «вслепую», чем по принципу обещанной прозрачности.

К примеру, дата-центр «Парковый» сейчас оспаривает в Антимонопольном комитете результаты тендера относительно хостинга электронных государственных закупок по системе Prozorro.

Хоть и компания предложила объективно наиболее выгодную цену, в тендере победила совсем другая, предложение которой было самым дорогим.

Более того! Дата-центр даже не допустили к участию в торгах: судей не устроил авторизационный лист Microsoft — они требовали сертификат. Зря, что первое — наивысшая награда от Microsoft в отличие от стандартных сертификатов.

Компания «Экос» приняла участие в тендере, заказчик которого должен был избрать кандидата с предложением самой низкой цены и с кратчайшими сроками поставки.

Хотя предложение «Экоса» было лучшим, заказчик заключил договор с другой компанией, в результате чего «Экос» понес убытки и обратился в суд.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск: он признал результаты торгов недействительными и обязал ответчика возместить компании все расходы.

Коррупция до сих пор «правит балом»?

Всё это наталкивает на размышления: это, собственно, заказчики изобретают разные способы обойти систему и привести «своих» подрядчиков, или же это сама Prozorro постепенно становится небрежной попыткой реформирования?

Самая распространенная ловушка для участников торгов – выделение на представление предложений слишком малого количества времени.

Заказчик объявляет тендер поздно ночью, а уже с самого утра выбирает победителя — не слишком ли откровенная «подстава»? Очевидно, что выигрывает тот подрядчик, который точно знает о проведении тендера.

Чинуши, которые наживали на тендерах миллионы, так их и наживают, а бизнес опять остается с дыркой от бублика.

Случается и так, что заказчик устанавливает столь дискриминационные условия тендерирования, что соответствовать им будут (конечно, «случайно») лишь несколько компаний. Конечно, при таких условиях очень удобно продвигать в победители «своих».

Заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов говорит о том, что не всегда заказчики стремятся исключить лишних конкурентов любимого участника. Зато очень часто они просто не умеют проводить закупки. Поэтому, по его мнению, заказчиков нужно учить это делать.

Избегайте собственных ошибок

Однако четко выделяется один из важнейших тезисов в пользу системы электронных закупок: не только сама система должна измениться, что фактически уже происходит, но и ее участники.

Нередко они сами виноваты в том, что проигрывают тендеры. Эксперты советуют не только заказчикам просмотреть проведения торгов, но и участникам лучше готовить свои предложения.

Если вам что-то непонятно, обратитесь к заказчику за разъяснениями.

Самые распространенные ошибки, которые допускают участники торгов:

 1. Предлагают товары, не соответствующие конкурсным торгам
 2. Не указывают всю необходимую информацию относительно предложения
 3. Подают документы, срок действия которых истекает на момент раскрытия предложения
 4. Подают документы, не заверенные нотариально

Как обжаловать тендер?

Если же вы сделали все правильно, но заказчик заключил договор с другой компанией, предложение которой была объективно хуже, – пишите жалобу.

«При 140 тыс. проведенных через Prozorro закупок в наш орган обжалования допороговых закупок поступило только 500 заявлений. Жалоб на 10 тыс.

надпороговых закупок в АМКУ – около 200, из которых лишь около 50 оказались должным образом оформленными.

Участники тендеров должны активнее жаловаться на дискриминацию при закупках, отстаивая свои права, поскольку наш мониторинг показывает, что нарушение в действительности происходят гораздо чаще», – замечает Максим Нефёдов

Итак, если вы понесли убытки вследствие нарушения заказчиком процедуры закупки, соответствующую жалобу на его действия вы должны подать в Антимонопольный комитет в течение 15-ти дней. Если вы подадите жалобу позже – уполномоченный орган имеет право вообще её не рассматривать.

Но здесь есть один важный момент – если вы оспариваете процедуру государственных закупок, то жалобу нужно подавать в бумажной форме, если это обжалование касается закона о публичных закупках, то жалобу нужно подавать в электронном виде через систему Prozorro, и в АМКУ.

Если жалоба подана в ненадлежащем виде, она не будет рассмотрена.

Соберите документы, подтверждающие вашу позицию и оплатите пошлину за подачу жалобы. По словам представителя АМКУ Светланы Панаиотиди, именно отсутствие оплаты за подачу жалобы является самой распространенной «ошибкой» жалобщиков, такие случаи составляют около 80%!

Что обещают юристы?

Грозит ли что-то заказчику за нарушение закона о публичных закупках? И насколько реально, что процедура электронных торгов со временем станет полностью прозрачной и искоренит коррупцию в этой отрасли?

«Закон определил, что нести ответственность за ненадлежащее проведение торгов могут и члены тендерного комитета заказчика, и уполномоченное лицо, и члены органа обжалования, служебные лица Уполномоченного органа, и служащие, осуществляющие казначейское обслуживание бюджетных средств (обслуживающего банка)», — комментирует юрист Татьяна Журавель

Итак, «подзатыльник» получат почти все. Но как мы узнаем, что именно нарушил заказчик и обозначенное юристом круг лиц?

«В настоящее время ответственность за нарушение законодательства о закупках предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

Если во время тендера не было возбуждено именно процедуру проведения закупок, если тендерные предложения оценивали не по критериям и методике, указанной в тендерной документации, если с победителем тендера заключают договор по условиям, отличающихся от первичной тендерной документации, — за это надо отвечать перед законом.

Кроме того, если не было обнародовано было возбуждено законный порядок обнародования информации о закупке и если не было предоставлено информации, документов и материалов, предусмотренных законом, — за это тоже придется ответить», — замечает госпожа Журавль.

А за незаконные действия заказчиков и организаторов тендера могут наказывать даже хуже:

«Ответственность за нарушение законодательства о закупках содержится в статьях, которые касаются как служебных уголовных, так и преступлений против собственности. Однако указанные статьи не полностью включают преступные действия за нарушение законодательства о публичных закупках», — уточняет юрист.

Украинское законодательство, касающееся закупок и установления ответственности за нарушения их проведения, является трудным для понимания и поэтому требует времени, чтобы разобраться во всех тонкостях. Но при этом указанные правонарушения обязательно должны быть на особом контроле государственных органов.

«Процедура электронных торгов, несмотря на все нарекания, является важным шагом в совершенствовании системы закупок. Как она будет работать и насколько будет эффективной — будет понятно со временем. Немалую роль в этом процессе играет общественный интерес (контроль) и желание изменить систему», — заключает юрист Татьяна Журавель

Хотя электронная система закупок Prozorro и открыла новые возможности для бизнеса, сам механизм публичных торгов не слишком совершенен. Следовательно, общество должно самостоятельно приложить усилия к исправлению системы, ведь у нас почти всё для этого уже есть: и перспективный бизнес, и честные граждане, и стремление их к изменениям в общем.

Похожие темы:

Онлайн закупки: как правильно принимать участие в торгах?

Бизнес снова в опасности: налоговики проводят незаконные проверки

Онлайн закупки: преимущества или риски для бизнеса?

Поделитесь полезной информацией с друзьями:

Источник: https://ckp.in.ua/ru/articles/12311

Обжалование тендеров в Украине ▷ Обжаловать закупку, результаты и условия тендера (Prozorro) — ЮК Наказ

Обжалование тендера

Три причины выбрать нас:

 1. Мы с 2012 года подготавливаем документы для тендеров.
 2. Одна из наших специализаций – оспаривание государственных закупок.
 3. У нас работают бывшие сотрудники Антимонопольного комитета.

Процедура обжалования тендера призвана защищать права и интересы поставщиков, выявлять и устранять нарушения в ходе публичных закупок, в результате неправомерных действий либо бездействия заказчика. Прозрачность торгов в Украине обеспечивает электронная система «Prozorro», которая гарантирует равные условия для всех участников тендеров.

Как обжаловать закупку: подача жалобы

Если у вас есть причины не соглашаться с решением тендерного комитета, и вы хотите обжаловать закупку, то согласно статье 18 Закона Украины «О публичных закупках» можно подать жалобу в постоянно действующую административную коллегию при Антимонопольном комитете Украины.

Законом предусмотрен электронный вариант подачи жалоб через систему закупок «Prozorro». Жалобы, поданные в бумажном виде, не рассматриваются комитетом. Заявление, составленное согласно нормам, вносится в общий реестр и публикуется на официальном сайте.

Чтобы жалоба была принята к вниманию, она должна быть грамотно составлена и содержать следующую информацию:

 • наименование организации, которая объявила тендер – заказчик;
 • сведения о заявителе: ФИО физического лица, название предприятия, место регистрации, реквизиты;
 • обоснования подачи жалобы: нарушения конкретных статей законодательства, интересов субъектов предпринимательства;
 • суть жалобы;
 • требования заявителя пересмотреть результаты или последовательность тендерной процедуры и восстановить справедливость.

К заявке желательно приложить копии документов, подтверждающих наличие оснований для жалобы.

Стоимость обжалования результатов и условий тендера

За подачу заявления на обжалование результатов и условий тендера придется оплатить сбор согласно Постановлению Кабмина Украины «Об установлении размера платы за подачу жалобы» № 291 от 23 марта 2016:

 • 5 тыс. грн. – если осуществляется закупка товаров;
 • 15 тыс. грн. – если тендер касается работ.

Подать жалобу относительно процедуры заявленного тендера имеют право юридические и физические лица, действующие и потенциальные участники торгов. Касательно результатов тендера – лишь участники. Информация, сообщенная в жалобе, не является конфиденциальной и подлежит публичному разглашению.

Срок подачи жалобы

В зависимости от длительности тендерной процедуры разрешено подавать жалобу:

 • По поводу нарушения условий тендера – не позднее 4-х дней до окончания срока внесения тендерных предложений.
 • Если нарушение касается анализа предложений участников, после рассмотрения поданных заявок на участие – в течение 10 дней от даты опубликования на сайте намерения заказчика заключить договор, до момента заключения соглашения.
 • Относительно соответствия участников тендера квалификационным критериям – до 5 дней со дня опубликования решения.
 • По прошествии срока подачи предложения – жалобу можно подавать только касательно изменений, внесенных заказчиком в тендерную документацию.

Если нарушен срок подачи, то жалоба автоматически не принимается системой.

После рассмотрения жалобы комитет принимает решение о наличии либо отсутствии правонарушений процедуры государственных закупок. Если подтверждается факт ущемления интересов заявителя, комиссия может полностью или частично аннулировать результаты тендера.

Вердикт Антимонопольного комитета можно обжаловать в судебном порядке в течение 30 дней с момента опубликования ответа на жалобу в системе закупок.

Основные нарушения во время публичных закупок:

 • отсутствие плана закупок на год;
 • разделение предмета тендера, во избежание процедуры публичных закупок;
 • изначальное формирование критериев и условий для участия под исполнителя;
 • размытые квалификационные критерии отбора участников закупок;
 • дисквалификация участников по причине несущественных ошибок;
 • внесение корректировок в стоимость соглашения после его заключения;
 • рассмотрение заявок на участие, которые не соответствуют выдвинутым требованиям.

Подача жалобы на обжалование госзакупок автоматически останавливает тендер и блокирует действия заказчика. До момента ответа на жалобу запрещается заключать договора и осуществлять любые операции относительно объекта государственных закупок.

Профессиональная поддержка юридической компании

Участники тендеров и третьи лица могут в открытом доступе знакомиться с предложениями конкурентов. Любое лицо после изучения предложения участника может заявить о нарушении участником условий торгов.

Антимонопольный комитет имеет право оставить заявление о нарушении без отклика по причине несоблюдения процедуры подачи жалоб:

 • нарушение сроков подачи жалоб;
 • некорректное составление заявления;
 • отсутствие квитанции об оплате сбора.

Чтобы эффективно провести обжалование результатов тендера, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Юридическая компания «Наказ» предлагает полный комплекс услуг по обжалованию тендеров: от проверки соблюдения процедуры торгов и выявления нарушений до составления и подачи жалобы.

вид тендеравид нарушениявид документасрок обжалованияорган, который рассматривает жалобуплатасрок рассмотрения
Позапороговый
 • услуг = или > 200 000 грн.,
 • работ = или > 1,500 000 грн.)
1. Тендерная документация и / или принятых решений, действий или бездействия заказчика, произошедшие К окончания срока, установленного для подачи тендерных предложенийжалобане позднее чем за 4 дня до подачи тендерных предложенийАнтимонопильний комитет Украины
 • 5000 — товары или услуги
 • 15000 — работы
Датой начала рассмотрения жалобы является дата публикации регистрационной карточки жалобы в электронной системе закупок 15 рабочих дней с даты начала рассмотрения жалобы
2. Относительно принятых решений, действий или бездействия заказчика, которые состоялись ПОСЛЕ оценки предложений участниковв течение 10 дней со дня опубликования, но ко дню заключения договора
3. Действия заказчика, которые произошли после рассмотрения тендерных предложений на соответствие техническим требованиям, и соответствие квалификационным критериямв течение 5 дней со дня опубликования протокола на веб-портале
4. Решения Антимонопольного комитета Украины по результатам рассмотрения жалобыИскв течение 30 дней со дня опубликования в системе закупокОкружной административный суд. Киевасудебный сборпредусмотренный Кодексом административного судопроизводства
5. По заключенным договорам о закупке 6 мес.Суд местный по адресу Заказчикасудебный сборПредусмотрен процессуальным законодательством
Допороговый
 • услуг < 200 000
 • работ < 1,500 000
Нарушение во время процедуры электронных закупокТребованиена любой стадииЗаказчик аукционане предусмотренав течение 3-х дней с даты подачи через электронную систему закупок
ОбращениеАвтоматически подается через систему электронных закупок в случае отсутствия в течение 3-х дней ответа заказчика по требованию участникаКомиссия по рассмотрению обращенийВ течение 14 дней с даты поступления
Иск6 мес.Суд местный по адресу ЗаказчикаСудебный сборУстановленный процессуальным законодательством Украины

Источник: https://nakaz.com.ua/objalovanije-tenderov

Обжалование действий заказчика

Обжалование тендера

Проводя процедуру закупки, заказчик может ошибиться (намеренно или нет).

Исходя из опыта работы, можем абсолютно уверенно заявить, что более 90% всех государственных закупок оформлены и проводятся с теми либо иными нарушениями законодательства!

Если, несмотря на сообщение об ошибке, Заказчик не желает ее признавать, оптимальным способом урегулирования разногласий до завершения процедуры закупки является обращение с жалобой в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ).

Возможность защиты нарушенного права зависит от своевременности обращения, обоснованности жалобы, ее правильного оформления

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» участник либо иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе подать жалобу в уполномоченный государственный орган по государственным закупкам в порядке, установленном этой статьей и статьями 54–56 указанного Закона, на действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной торговой площадки, оператора официального сайта в случае нарушения их прав и законных интересов.

Пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» определено, что жалоба,подаваемая в уполномоченный государственный орган по государственным закупкам (Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь), в обязательном порядке должна содержать:

 • наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика участника либо иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, подающих жалобу, либо их представителя, номер контактного телефона;
 • наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) — для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), место нахождения, учетный номер плательщика и номер контактного телефона заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной торговой площадки, оператора официального сайта, действия (бездействие) и (или) решения которых обжалуются;
 • наименование вида процедуры государственной закупки (с указание номера, указание источника финансирования государственной закупки;
 • суть обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений;
 • документы и сведения, подтверждающие обоснованность жалобы, с указанием юридических фактов и иных обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии законодательству о государственных закупках обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений.

При этом жалоба подписывается участником либо иным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, либо их представителем.

К жалобе, подаваемой представителем участника либо иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, должны быть приложены доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия на подписание жалобы.

Уникальное предложение в Республике Беларусь!

Участие в тендерах без электронной подписи, без аккредитации на торговых площадках, без необходимости подготовки и подачи документов!

Мы всё сделаем сами и от своего имени. Вам останется только подписать контракт с Заказчиком и поставить продукцию.

Подробнее

Типичные нарушения заказчика при проведении процедуры закупки

Самыми распрастраненными типичными нарушениями заказчиков, касающихся приглашений, аукционных, конкурсных документов, документов запроса ценовых предложений являются:

 • указание в документации на закупку конкретного товарного знака без слова «аналог» в описании предмета госзакупки. При этом обоснование недопустимости предложения участниками аналогов отсутствует;
 • неразмещение в отрытом доступе проекта договора, который будет заключен по результатам проведения процедуры закупки;
 • неразмещение в открытом доступе ответа на запрос участника о разъяснении документации на закупку или приглашения;
 • истребование от участников документов и сведений, ограничивающих конкуренцию.

Профессиональная подготовка документов для обжалования действий заказчика силами специалистов ООО «Открытые торги»

Проблема подготовки жалобы заключается в существенно ограниченном сроке, при этом она должна быть подана корректно и содержать информацию, согласующуюся с требованием законодательства.

Наши профессиональные юристы сделают все, чтобы прийти не просто к быстрому, но и к максимально благоприятному для вас решению по обнаруженным нарушениям в тендерной документации либо нарушениям, возникающим в процессе проведения процедуры закупки.

Большой опыт сотрудников позволяет учесть все слабые зоны и разработать стратегию защиты, опираясь на собственные сильные стороны.

На основе детального исследования мы сами проведем подготовку жалобы в МАРТ: составим документы таким образом, чтобы не допустить затягивания процесса рассмотрения и подадим их в строго регламентированный срок.

Сотрудничество с нами станет плодотворным как для начинающих, так и для опытных участников тендеров.

Источник: https://opentorg.by/obzhalovanie-dejstvij-zakazchika.html

Личный юрист
Добавить комментарий